">

Cruseman Consulting

 

/psx_20201004_224726.jpg

Mitt namn är Jan Cruseman och jag har haft möjligheten och nöjet att arbeta i fyrtio år inom teater, film och utbildning. Arbetar nu som konsult med röst och dramaturgi som specialitet, liksom utveckling av idéer och sinnen.

Jag påstår att mycket av det vi gör i våra liv innehåller spår av dramaturgi. Mycket mer än vi är medvetna om vilket gör våra liv överraskande och spännande samt i bästa fall innehållsrika. Ibland också entoniga och tråkiga. Vi kan på olika sätt förändra och påverka detta genom att tänka och se annorlunda på saker och ting men detta är inget jag kan bidra med, utan det är ni som deltar i mina kurser, som kommer att upptäcka nya sidor hos er själva.


Ta t ex rösten. Hur använder jag den på ett varierat och optimalt sätt? Det kan jag lära er och en hel del annat också men...


Rösten är en tjänande funktion. Beroendet av en fungerande röst är stort. Rösten ska ha tyngd, täthet, vikt och massa, precis som kroppen. Kroppen är ju en del av din röst. Rösten leder till känslan och känslan leder oss vidare till uttrycket där vi ställer frågor som:

  • Vad säger jag?
  • Varför säger jag det?
  • På vilket sätt ska jag säga det?

Detta är bara ett exempel på hur man kan utvecklas. Man kan också spela och prova teatertexter och prosa, spela in reklam, läsa in böcker, historieberättande/storytelling och mycket annat. Med mikrofon eller framför filmkamera så kan detta få era elever eller anställda att ta sig till nya dimensioner. 

Bästa hälsningar

JC